Riksza

From Cantr II Wiki
Revision as of 14:45, 26 October 2007 by Aihal (talk | contribs) (Używanie: droga ekspresowa -> szosa)

Jump to: navigation, search

(Rickshaw)

Używanie

Umożliwia szybsze poruszanie się po lądzie.
Można z niej korzystać na drogach takich jak:

Autostrada - (expressway)
Szosa - (highway)
Droga brukowana - (paved road)
Droga gruntowa - (sand road)
Ścieżka - (path)

Konstrukcja

Czas budowy: 5 dni
Surowce:

Narzędzia:

Dane techniczne:

Ilość pasażerów: 2
Ładowność: bardzo mała (69820) gram
Prędkość: 10 jednostekPowrót do: pojazdy, wyposażenie