Riksza

From Cantr II Wiki
Revision as of 07:41, 3 November 2006 by Iszkur (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

[Rickshaw]

Używanie

Umożliwia szybsze poruszanie się po lądzie.

Można z niej korzystać na drogach takich jak:

Autostrada [expressway]
Droga ekspresowa [highway]
Droga brukowana [paved road]
Droga gruntowa [sand road]
Ścieżka [path]

Konstrukcja

Czas budowy: 5 dni
Surowce:
500 gram stali [steel]
500 gram żelaza [iron]
100 gram gumy [rubber]
300 gram drewna [wood]
Narzędzia: śrubokręt [screwdriver], młotek [hammer],

Dane techniczne:

Ilość pasażerów: 2
Ładowność: bardzo mała (60kg)
Prędkość: 10 jednostek