Przycisk jedzenia

From Cantr II Wiki
Revision as of 09:36, 13 March 2012 by EchoMan (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Przycisk jedzenia (ang. Eat) obok surowca w inwentarzu pozwala Ci zjeść uzdrawiającą żywność. Gdy na nim klikniesz, to jeśli jesteś zraniony a surowiec jest uzdrawiającą żywnością, zostaniesz poinformowany(a) o ilości żywności, jakiej potrzebujesz, żeby usunąć wszystkie rany i zapytany(a) o ilość uzdrawiającej żywności, jaką chcesz zjeść.


Często spotykanym komunikatem o błędzie po kliknięciu na tej ikonce jest "Nie możesz zjeść, żeby odzyskać utracone siły". Oznacza on, że surowiec, który wybrano jest jadalną żywnością, a nie uzdrawiającą żywnością (lub nie jest żywnością w ogóle).

"Nie potrzebujesz więcej sił" jest kolejnym częstym komunikatem o błędzie. Oznacza on, że nie jesteś zraniony(a).