Piec do wytopu

From Cantr II Wiki
Revision as of 11:22, 18 November 2009 by Misterbluehand (talk | contribs) (Projekty)

Jump to: navigation, search

(Smelting furnace)

Zastosowanie

Służy do wytapiania żelaza z rudy żelaza, stali z żelaza oraz aluminium z korundu.

Wykonanie

Materiały:

Czas: 8 dni

Narzędzia: kielnia drewniana lub żelazna

Umiejętność: budowa maszyn

Może być zbudowany tylko wewnątrz budynku.

Projekty

Maksymalna ilość pracowników: 5W ciągu doby możesz wyprodukować: