Płytka drukowana

From Cantr II Wiki
Revision as of 22:16, 3 December 2006 by Maxthon (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Płytka drukowana używana jest w nadajnikach montowanych w pojazdach i statkach.


Potrzebne surowce:

Czas: 2 dni

Narzędzia: lutownica kombinerki

Urządzenia: Stół warsztatowy