Młotek

From Cantr II Wiki
Revision as of 16:37, 29 September 2015 by Olocop (talk | contribs) (Młotek służy do wytwarzania:)

Jump to: navigation, search
Rodzaje młotków:


Młotek służy do wytwarzania:

Narzędzia:

Maszyny i urządzenia:

Instrumenty muzyczne:

Przedmioty do odgrywania:

Półprodukty:

Broń i ochrona:

Budynki:

Ubrania i biżuteria: