Kamfora

From Cantr II Wiki
Revision as of 18:08, 9 July 2013 by Zidek (talk | contribs) (category)

Jump to: navigation, search

(Camphor oil)

Zastosowanie

Służy do przygotowywania mikstur leczniczych

Uprawa

Przeciętnie w ciągu doby zbiera się:

Umiejętność: zbieraniePowrót do: zioła, mikstury lecznicze, surowce, wyposażenie