Kalksteen

From Cantr II Wiki
Revision as of 12:44, 16 June 2007 by Squierke (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Kalksteen is een Grondstof die nodig is om ijzer te produceren. Het wordt zo uit de grond ontgonnen en hoeft niet bewerkt te worden.