Inwentarz

From Cantr II Wiki
Revision as of 18:03, 9 July 2013 by Zidek (talk | contribs) (category)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Twój inwentarz jest miejscem, gdzie pokazane są wszystkie rzeczy, które nosisz (oprócz ubrań lub biżuterii, którą masz założoną).

Każdy rodzaj surowca jest mierzony w gramach. Każda postać może unieść maksymalnie 15000 gram.