Inwentarz

From Cantr II Wiki
Revision as of 00:55, 16 November 2006 by Sho (talk | contribs) (reverting blankage)

Jump to: navigation, search

Twój inwentarz jest miejscem, gdzie pokazane są wszystkie rzeczy, które nosisz (oprócz ubrań lub biżuterii, którą masz założoną).

Każdy rodzaj surowca jest mierzony w gramach. Każda postać może unieść maksymalnie 15000 gram.