Futro

From Cantr II Wiki
Revision as of 00:28, 19 December 2005 by Yossarian (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Puszysta skóra niektórych zwierząt, takich jak króliki. Możne je wykorzystać przy produkcji ubrań.