Fjäderband

From Cantr II Wiki
Revision as of 10:02, 10 December 2006 by Maekho (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Beskrivning: ett band av läder ligger runt användarens huvud med varierande upprätta fjädrar som sitter fast längs bandet
Råmaterial: 200 gram fjädrar, 30 gram läder
Dagar: 0,75
Verktyg: nål eller bennål