Difference between revisions of "Drogi"

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search
m (Rodzaje dróg)
Line 15: Line 15:
 
[[Droga brukowana]]
 
[[Droga brukowana]]
  
[[Droga ekspresowa]]
+
[[Szosa]]
  
 
[[Autostrada]]
 
[[Autostrada]]

Revision as of 20:04, 9 February 2006

Po drogach poruszamy się pomiędzy lokacjami. Jakość dróg wpływa na to, jakiego rodzaju pojazdy mogą się po nich poruszać i z jaką prędkością będziesz podróżował. Długość drogi ma istotny wpływ na czas podróży.

Ulepszanie drogi

Udoskonalanie drogi może być czasochłonne. Niektóre surowce mogą być trudne do znalezienia. Dla pewnych projektów wymagania dot. surowców mogą okazać się wysokie. Długość drogi podyktuje ilość surowców potrzebnych do ulepszenia. Łopata jest wymagana do podjęcia pracy nad projektem poprawy jakości dróg.

Jeżeli projekt ulepszania został rozpoczęty na jednym końcu drogi, wtedy miasto na drugim końcu nie uzyska opcji ulepszenia tejże drogi. Nie będą także widzieć projektu udoskonalania. Wszystkie surowce muszą być dodane (a praca wykonana) na jednym końcu drogi. Nie można zrezygnować z projektu ulepszania dorgi, nawet jeśli nie przeznaczono nań żadnych surowców.

Rodzaje dróg

Ścieżka

Droga gruntowa

Droga brukowana

Szosa

Autostrada


Powrót do: Pojazdy