Category:Broń dystansowa

From Cantr II Wiki
Revision as of 11:18, 2 January 2015 by Olocop (talk | contribs) (Created page with "Broń dystansowa, to wszelkiego rodzaju łuki, oszczepy i broń służąca do miotania. Category:Broń")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Broń dystansowa, to wszelkiego rodzaju łuki, oszczepy i broń służąca do miotania.