Budynki

From Cantr II Wiki
Redirect page
Jump to: navigation, search

Redirect to:

Budynki

Jest kilka różnych typów budynków, które mogą zostać zbudowane w Cantr. Każdy ma swoje właściwości i wymagania. Wszystkie budynki po zbudowaniu są otwarte, więc zamontowanie w nich zamka (building lock) jest dobrą decyzją zwłaszcza przed rozpoczęciem w nim przechowywania materiałów i narzędzi. Gdy jest się w budynku, osoby na zewnątrz albo będące w innych pokojach nie widzą, co robisz i nie słyszą, co mówisz.

Zestawienie budynków (tabela)

Przybudówki

Przybudówka jest pomieszczeniem które może być zbudowane w odpowiedniku z tego samego materiału, żeby rozszerzyć rozmiar po niskich kosztach.


Znaki

Są to budowle służące tylko i wyłącznie jako miejsce umieszczenia napisów, które są widoczne dla wszystkich przebywających w lokacji i nie będących w budynkach lub w pojazdach postaci. Są one używane jako tablice z nazwami miejscowości, drogowskazy, pomniki, nagrobki itp.