Ara

From Cantr II Wiki
Revision as of 20:49, 26 August 2009 by Misterbluehand (talk | contribs) (Opis)

Jump to: navigation, search
Właściwości: Zwierzęta
Siła ataku 3
Agresywność 2
Wytrzymałość 20
Odporność na ataki 0
Możliwość migracji 10
Prędkość podróżowania (pixele/dzień) 40
Wskaźnik reprodukcji 15,172
Przeciętna długość życia (lata) 100
Maksymalna populacja (szt.) 88
Czynnik zahamowania populacji (szt.) 40

(Macaw)

Opis

Duża papuga z bardzo długim ogonem, kolorowym upierzeniem oraz dużym, hakowato zakończonym dziobem.

Rodzaje terenów na których może występować

Surowce uzyskiwane po upolowaniu (wartości średnie)

WikipediaPowrót do: lista zwierząt