Zużycie i naprawa

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Każdy przedmiot (narzędzia, broń itp.) na 10 000 punktów trwałości. Raz dziennie od punktów trwałości odejmowane są punkty zużycia aż do całkowitego zniszczenia przedmiotu. Każdy przedmiot ma swoiste tempo zużycia, wyrażane w dwóch wartościach:

  • mniejszą gdy przedmiot nie jest w użyciu.
  • większą gdy postać używa przedmiotu w czasie pracy nad projektem, walki itp.

Gdy w inwentarzu znajdują się dwa lub więcej narzędzia tego samego rodzaju to dodatkowe zużycie za używanie rozkładane jest równomiernie na każde z tych narzędzi.

Można odzyskać punkty trwałości przedmiotu poprzez naprawę. Aby naprawić przedmiot naciskamy ikonę http://www.cantr.net/graphics/cantr/pictures/button_small_repair.gif, która znajduje się obok opisu przedmiotu w inwentarzu następnie wpisujemy ile godzin chcemy go naprawiać i tworzymy projekt naprawy. Podczas naprawy, co cantryjską godzinę, przywracane są punkty trwałości według przypisanego danemu przedmiotowi współczynnika. Na wydajność naprawy ma także wpływ twoja umiejętność.

Przedmioty zrobione z trwalszych materiałów jak stal, przeważnie niszczą się wolniej od tych wykonanych z mniej trwałych, takich jak drewno.

Zużycie przedmiotu wpływa na jego opis. Opisy przedmiotów i punkty zużycia:

Opis przedmiotu Zużycie
całkiem nowy 0 - 999
nowy 1000 - 1999
używany 2000 - 3999
często używany 4000 - 5999
stary 6000 - 7999
rozpadający się 8000 - 9999


Planowane jest wprowadzenie zużycia dla budynków i pojazdów i nawet istnieją już odpowiednie ikony ich napraw. Jednak to jeszcze nie działa i ich używanie jest jeszcze bezcelowe.