Vasskjol

From Cantr II Wiki
Revision as of 23:06, 10 December 2006 by Maekho (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Beskrivning: en enkel kjol gjord av flera vasstrån som skjuter ut och hänger från ett vävt bälte av vass
Råmaterial: 200 gram vass
Dagar: 1 Verktyg: