Traktor

From Cantr II Wiki
Revision as of 16:55, 19 August 2005 by Diabelek (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

[Tractor]

Umożliwia szybsze poruszanie się po lądzie.

Można z niego korzystać na drogach takich jak:

Autostrada [expressway]
Droga ekspresowa [highway]
Droga brukowana [paved road]
Droga gruntowa [sand road]
Ścieżka [path]


Wymagane do budowy:

Czas: 27 dni
Surowce: 14000 gram stali [steel], 7000 gram żelaza [iron], 2000 gram gumy [rubber], 350 gram szkła [window glass], 2300 gram aluminium [aluminium]
Narzędzia: śrubokręt [screwdriver]


Dane techniczne:

Ilość pasażerów: 1
Ładowność: bardzo duża
Prędkość: 20 jednostek