Template:Infobox:Recurso

From Cantr II Wiki
Revision as of 13:38, 7 February 2010 by Altotn (talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Recurso
Ritmo de recolección {{{recolectados}}} gramos por día
Herramientas de recolección {{{herramientas}}}
Habilidad de recolección [[Habilidades#{{{habilidad}}}|{{{habilidad}}}]]
Comidos {{{comidos}}} gramos por día
Curacion {{{curacion}}}% por 100 gramos