Template:Infobox:Recurso

From Cantr II Wiki
Revision as of 09:50, 24 July 2008 by Bigato (talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Recurso
Ritmo de recolección {{{recolectados}}} gramos por día
Herramientas de recolección {{{herramientas}}}
Habilidad de recolección {{{habilidades}}}
Comidos {{{comidos}}} gramos por día
Curacion {{{curacion}}}% por 100 gramos
{{{herramienta1}}} {{{cantidad1}}}
{{{herramienta2}}} {{{cantidad2}}}
{{{herramienta3}}} {{{cantidad3}}}