Template:Infobox:Bärbart

From Cantr II Wiki
Revision as of 17:01, 14 August 2015 by Sanchez (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Dokumentation för mallen[ ver ] [redigera]

{{Infobox:Bärbart}} gör det möjligt att beskriva, i en enda tabell, alla egenskaper för varje inventarieobjekt.

Tabellen placeras till höger, och kan innehålla information om attack och försvar för objektet, påverkan av strida-förmågan (för attackföremål), vikt och synlighet av objektet. Dessutom kan man detaljera de speciella egenskaperna hos objektet: syndistans, inskription och förvaring.

Artikeln läggs till automatiskt (om tillämpligt) i kategorierna: Attackföremål, Skydd, Synförstärkande objekt, Inskriptionsobjekt eller Bärbar förvaring.

Användning

Kopiera textrutan nedan och klistra in den i början av artikeln du redigerar. Fyll i fälten med den information du vill visa. Oanvända fält kan tas bort eller lämnas ofullständiga.

{{Infobox:Bärbart
| sorteringsnamn = 
| attack     = 
| attackdjur = 
| influens    = 
| försvar    = 
| vikt      = 
| synligt    = 
| synfält    = 
| inskription  = 
| förvaring   = 
}}

Parametrar

 • sorteringsnamn
  • Alternativt namn på objektet. Det används för att sortera artikeln i kategorin Bärbar förvaring, så det är bara logiskt att använda den för lagring av dessa objekt.
  • När och hur man använder det?
   • Om det finns bokstäver med accent:För att ersätta detta tecken utan accent. Exempelvis sorteringsnamn = Amfora </ tt> för objektet "Ámfora".
   • För bokstaven "ñ": Ersätt detta tecken med ett "n" och lägg till ett "!" (utropstecken) i slutet. Exempelvis <tt> sorteringsnamn=Taza de estano!</ tt> för objektet "Taza de estaño".
 • <tt>attack
  • Objektets attackpoäng.
  • Om det finns värde på denna parameter, läggs artikeln till i kategorin Attackföremål. Dessutom sorteras objektet inom kategorin efter denna parameter.
  • Exempel: attack = 20
 • influens
  • Andelen inflytande av kunskapen Strida i den resulterande skadan för objektet.
  • Exempel: influes = 35
 • försvar
  • Försvarspoängen för objektet
  • Om det finns värde på denna parameter läggs artikeln till i kategorin Skydd. Dessutom sorteras den inom kategorin efter detta värde.
  • Exempel: försvar = 20
 • peso
  • Peso (en gramos) del objeto. Este parámetro es obligatorio.
  • Es aconsejable utilizar separador de miles en este parámetro.
  • Ejemplo bueno: peso = 2.000
  • Ejemplo malo: peso = 2000
 • visible
  • Especifica si el objeto es visible o no. Es decir, si los demás personajes pueden notar que tu personaje lleva este objeto consigo.
  • Si se da valor a este parámetro, la tabla muestra "Sí" (sin importar el valor que se le haya dado); caso contrario, muestra "No".
  • Ejemplo 1: visible = Sí (la tabla muestra "Sí")
  • Ejemplo 2: visible = No (la tabla muestra "Sí")
  • Ejemplo 3: visible = (la tabla muestra "No")
 • vision
  • Rango de visión del objeto.
  • Si se da valor a este parámetro, la tabla muestra una sección adicional para detallar las características especiales del objeto. El artículo se agrega automáticamente a la categoría Instrumentos ópticos. Además, se ordena en la categoría según el valor que tome este parámetro.
  • Ejemplo: vision = 200
 • escritura
  • Propiedades de escritura del objeto.
  • Si se da valor a este parámetro, la tabla muestra una sección adicional para detallar las características especiales del objeto. El artículo se agrega automáticamente a la categoría Instrumentos de escritura. Además, se ordena en la categoría según el valor que tome este parámetro.
  • Ejemplo: escritura = 100
 • almacena
  • Peso (en gramos) que puede almacenar el objeto.
  • Si se da valor a este parámetro, la tabla muestra una sección adicional para detallar las características especiales del objeto. El artículo se agrega automáticamente a la categoría Almacenamiento portátil.
  • Es aconsejable utilizar separador de miles en este parámetro.
  • Ejemplo bueno: almacena = 2.000
  • Ejemplo malo: almacena = 2000