Szydło

From Cantr II Wiki
Revision as of 07:27, 28 June 2007 by Keisha (talk | contribs) (Produkcja)

Jump to: navigation, search

(bodkin)

Zastosowanie

Służy przy produkcji skrobaka do skór, apteczki i żagli.

Produkcja

Materiały:

Czas: 1 dzień

Narzędzia: nie

Urządzenia: nie

Właściwości

Atak:
Waga (gram): 90
Widoczność: nie
Zużycie na dobę: 25
Naprawa na godzinę: 550