Silkesscarf

From Cantr II Wiki
Revision as of 16:54, 10 December 2006 by Maekho (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Beskrivning: en enkel scarf av silke är knuten runt användarens hals
Råmaterial: 75 gram silkestyg
Dagar: 0,5
Verktyg: