Siekiera

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search
Rodzaje siekier:

Siekiera służy do:

pozyskiwanie:

oraz jako broń.

Budynki: