Samochód osobowy

From Cantr II Wiki
Revision as of 16:53, 19 August 2005 by Diabelek (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

[Passenger Car]

Umożliwia szybsze poruszanie się po lądzie.

Można z niego korzystać na drogach takich jak:

Autostrada [expressway]
Droga ekspresowa [highway]
Droga brukowana [paved road]
Droga gruntowa [sand road]


Wymagane do budowy:

Czas: 18 dni
Surowce: 7000 gram stali [steel], 5000 gram żelaza [iron], 500 gram gumy [rubber], 450 gram szkła [window glass]
Narzędzia: śrubokręt [screwdriver]


Dane techniczne:

Ilość pasażerów: 4
Ładowność: mała
Prędkość: 35 jednostek