Rower

From Cantr II Wiki
Revision as of 11:21, 18 August 2005 by Diabelek (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Umożliwia szybsze poruszanie się po lądzie.

Wymagane do budowy:

Czas: 4 dni
Surowce: 500 gram stali [steel], 500 gram żelaza [iron], 100 gam gumy [rubber]
Narzędzia: śrubokręt (screwdriver)


Dane techniczne:

Ilość pasarzerów: 1
Prędkość: 13 jednostek