Riksza

From Cantr II Wiki
Revision as of 16:52, 19 August 2005 by Diabelek (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

[Rickshaw]

Umożliwia szybsze poruszanie się po lądzie.

Można z niego korzystać na drogach takich jak:

Autostrada [expressway]
Droga ekspresowa [highway]
Droga brukowana [paved road]
Droga gruntowa [sand road]
Ścieżka [path]


Wymagane do budowy:

Czas: 5 dni
Surowce: 500 gram stali [steel], 500 gram żelaza [iron], 100 gram gumy [rubber], 300 gram drewna [wood]
Narzędzia: śrubokręt [screwdriver], młotek [hammer],


Dane techniczne:

Ilość pasażerów: 2
Ładowność: bardzo mała
Prędkość: 10 jednostek