Piasek

From Cantr II Wiki
Revision as of 15:51, 19 August 2005 by Diabelek (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

[sand]

Wykorzysywany do ulepszania dróg, produkcji szkła lub błota

Powrót do surowce