Piasek

From Cantr II Wiki
Revision as of 11:34, 18 December 2005 by Yossarian (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

[sand]

Wykorzystywany do ulepszania dróg, produkcji szkła lub błota

Powrót do surowce