Ormskinnskjol

From Cantr II Wiki
Revision as of 23:11, 10 December 2006 by Maekho (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Beskrivning: en kjol som slutar vid låren blänker av finfjällat ormskinn, en slits går upp för ena sidan och avslöjar mycket av låret
Råmaterial: 300 gram behandlat ormskinn
Dagar: 3
Verktyg: nål eller bennål, sax