Narzędzia

From Cantr II Wiki
Revision as of 12:46, 17 January 2006 by Yossarian (talk | contribs) (Miska (drewniana))

Jump to: navigation, search

Powrót do: Wyposażenie

==Dłuto (brązowe)== [bronze chisel] Służy do wielu czynnosci.

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 40 gram drewna , 85 gram brązu
Narzędzia: młotek

==Dłuto (żelazne)== [Iron chisel] Służy do wielu czynnosci.

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 40 gram drewna , 85 gram żelaza
Narzędzia: młotek

==Druty dziewiarskie (drewniane)== [Wooden knitting needles] Służy do produkcji ubrań.

Wymagane do budowy:

Czas: 0.75 dnia
Materiały: 100 gram drewna
Narzędzia: nóż

==Druty dziewiarskie (żelazne)== [Iron knitting needles] Służy do robienia ubrań.

Wymagane do budowy:

Czas: 0.5 dnia
Materiały: 25 gram żelaza

==Dzida do łowienia ryb== [Fishing spear]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 125 gram drewna

==Forma do cegieł== [Brick mould]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 380 gram kamienia
Narzędzia: młotek, dłuto

==Garnek (kamienny)== [Stone pot]

Wymagane do budowy:

Czas: 2 dni
Materiały: 500 gram kamienia
Narzędzia: młotek, dłuto

==Garnek, duży (kamienny)== [Big stone pot]

Wymagane do budowy:

Czas: 3 dni
Materiały: 900 gram kamienia
Narzędzia: młotek, dłuto

==Garnek, mały (kamienny)== [Small stone pot]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 300 gram kamienia
Narzędzia: młotek, dłuto

==Hebel== [Planer]

Wymagane do budowy:

Czas: 2 dni
Materiały: 50 gram drewna
Narzędzia: śrubokręt, młotek

==Igła== [Needle] Służy do szycia ubrań (konopnych); potrzebne do produkcji miechów

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 10 gram żelaza
Narzędzia: pilnik

==Igła (kościana)== [Bone needle] Służy do szycia ubrań (konopnych); potrzebne do produkcji miechów

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 20 gram małych kości

==Kamienna forma do brązu== [Stone ingot]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 75 gram kamienia
Narzędzia: młotek

==Kamień do gotowania== [Cooking stone]

Wymagane do budowy:

Czas: 0.1 dnia
Materiały: 250 gramów kamienia

==Kielnia (drewniana)== [Wooden trowel] Służy do budowy kamiennych budynków i wielu maszyn.

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 50 gram drewna, 40 gram żelaza

==Kielnia (żelazna)== [Iron trowel] Służy do budowy kamiennych budynków i wielu maszyn.

Wymagane do budowy:

Czas: 2.5 dnia
Materiały: 110 gram żelaza

==Kij== [Stick] Służy do produkcji prymitywnego łuku oraz zbierania orzechów

Wymagane do budowy:

Czas: 0.5 dnia
Materiały: 50 gram drewna

==Kilof== [Pickaxe] Przyśpiesza wydobywanie kamienia.

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 400 gram drewna, 150 gram stali
Narzędzia: młotek

==Klucz francuski== [Wrench] Służy do budowy ramy motocykla, motocykla i [oil derrick]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dnia
Materiały: 150 gram żelaza, 75 gram stali

==Klucz widlasty nasadowy== [Fork spanner]

Wymagane do budowy:

Czas: 1.5 dnia
Materiały: 200 gramów żelaza, 25 gramów gumy

==Kombinerki== [Pliers]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 50 gramów żelaza, 15 gram stali

==Kosa== [Scythe]

Wymagane do budowy:

Czas: 1.5 dnia
Materiały: 250 gramów drewna, 200 gramów stali
Narzędzia: młotek

==Laska== [Walking stick] Wymagane do budowy:

Czas: 2 dnia
Materiały: 450 gram drewna
Narzędzia: młotek, nóż

==Lutownica== [Soldering Iron]

Wymagane do budowy:

Czas: 3.75 dnia
Materiały: 125 gram stali, 35 gramów żelaza, 10 gramów kobaltu, 110 gram gumy
Narzędzia: młotek, śrubokręt

==Łom== [Crowbar] Służy do niszczenia zamków w drzwiach budynków

Wymagane do budowy:

Czas: 2 dni
Materiały: 215 gram stali
Narzędzia: młotek

==Łopata== [Shovel]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Surowce: 500 gram drewna, 200 gram żelaza

==Maszynka do owijek== [Server]

Zastosowanie:

Produkcja: cięciwy

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 30 gram drewna
Narzędzia: nóż

==Mata bambusowa== [Makisu]

Wymagane do budowy:

Czas: 0.25 dnia
Materiały: 100 gram drewna

==Miechy (para)== [Pair of bellows] Konieczne do używania pieca hutniczego, przy wytopie stali

Wymagane do budowy:

Czas: 2 dni
Materiały: 750 gram drewna, 500 gram skóry
Narzędzia: igła, młotek, nóż

==Miotła== [Broom]

Wymagane do budowy:

Czas: 1.3 dnia
Materiały: 500 gram drewna

==Miska (drewniana)== [Wooden bowl]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 150 gram drewna
Narzędzia: dłuto, młoteczek

Młotek kamieniarski

[Single Jack]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 80 gram drewna, 60 gram stali
Narzędzia: młotek

==Młot kowalski== [Sledgehammer] Służy do rozbijania hematytu i produkcji broni

Wymagane do budowy:

Czas: 2 dni
Materiały: 90 gram drewna, 80 gram kamienia

==Młot płaski (brązowy)== [Bronze flatter]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 65 gram drewna, 45 gram brązu
Narzędzia: młot kowalski

==Młot płaski (stalowy)== [Steel flatter]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 65 gram drewna, 45 gram stali
Narzędzia: młot kowalski

==Młotek rzeźbiarski== [Mallet] Słuzy do pobijania dłuta rzeźbiarskiego (pobijak).

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 150 gram drewna
Narzędzia: nóż rzeźbiarski

==Młotek (kamienny)== [Stone hammer] Służy do budowy wielu maszyn, narzędzi i broni. Mozna nim rozłupać hematyt by uzyskac rudę żelaza.

Wymagane do budowy:

Czas: 2 dni
Materiały: 60g drewna , 50g kamienia

==Młotek (stalowy)== [Steel hammer] Służy do budowy wielu maszyn, narzędzi i broni. Mozna nim rozłupać hematyt by uzyskac rudę żelaza.

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 65 gram drewna, 40 gram stali

==Młotek płatnerski (stalowy)== [Steel set Hammer]

Wymagane do budowy:

Czas: 1
Materiały: 65 gram drewna, 40 gram stali

Młotek płatnerski (z brązu)

[Bronze set Hammer]

Wymagane do budowy:

Czas: 1
Materiały: 65 gram drewna, 40 gram brązu

==Młotek z okrągłą głownią (brązowy)== [Bronze peen Hammer]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 65 gram drewna+ 45 gram brązu
Narzędzia: młotek

==Młotek z okrągłą głownią (stalowy)== [Steel peen Hammer]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 65 gram drewna+ 45 gram stali
Narzędzia: młotek

==Motyka== [Dung-fork] dawniej Widły do gnoju Przyspiesza zbieranie marchwii i ziemniaków

Wymagane do budowy:

Czas: 1.2 dni
Materiały: 500 gram drewna, 175 gram żelaza

==Nożyczki== [Scissors]

Wymagane do budowy:

Czas: 0.5 dnia
Materiały: 50 gram żelaza
Narzędzia: młotek, śrubokręt, pilnik

==Nóż (kościany)== [Bone knife] Służy do budowy wielu narzędzi i broni.

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 100 gram małych kości

==Nóż (stalowy)== [Steel knife] Służy do budowy wielu narządzi i broni.

Wymagane do budowy:

Czas: 2 dni
Materiały: 30 gram drewna, 30 gram stali

==Nóż do gumy== [Rubber tapping knife]

Przyśpiesza zbieranie gumy i syropu klonowego

Wymagane do budowy:

Czas: 1.5 dnia
Materiały: 300 gram stali

==Nóż do zbierania szparagów== [Asparagus harvest knife] Przyspiesza zbieranie szparagów

Wymagane do budowy:

Czas: 3 dni
Materiały: 130 gram stali
Narzędzia: młotek z okrągłą głownią, młot płaski, obcęgi

==Nóż rzeźbiarski (brązowy)== [Bronze carving knife] Służy do budowy niektórych narzedzi i broni z drewna

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 40 gram drewna, 85 gram brązu
Narzędzia: młotek

==Nóż rzeźbiarski (żelazny)== [Iron carving knife] Służy do budowy niektórych narzedzi i broni z drewna

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 40 gram drewna, 85 gram żelaza
Narzędzia: młotek

==Obcęgi== [Tongs]

Wymagane do budowy:

Czas: 1.375 dnia
Materiały: 155 gram żelaza
Narzędzia: młotek

==Pieczęć== [Seal]

Wymagane do budowy:

Czas: 4 dni
Materiały: 120 gram żelaza, 25 gram niklu, 75 gram drewna
Narzędzia: młotek, dłuto

==Pilnik== [File]

Wymagane do: zrobienia kopii klucza

Czas: 2 dni
Materiały: 50 gram drewna, 110 gram stali

==Piła== [Saw] Służy do...

Wymagane do budowy:

Czas: 1.5 dnia
Materiały: 30 gram żelaza, 70 gram stali

==Piła do drewna== [Wood saw] Służy do...

Wymagane do budowy:

Czas: 2.25 dnia
Materiały: 80 gram żelaza, 65 gram drewna

==Pompa do ropy (mała)== [Small oil pump]

Wymagane do budowy:

Czas: 1.5 dnia
Materiały: 250 gram stali, 250 gram żelaza, 50 gram gumy
Narzędzia: śrubokręt, młotek

==Pompa do ropy== [Oil pump]

Wymagane do budowy:

Czas: 2.5 dnia
Materiały: 550 gram stali, 400 gram żelaza, 75 gram gumy
Narzędzia: śrubokręt, młotek

==Ręczny młynek do szkła (szlifierka?)== [Hand Glass Grinder]

Wymagane do budowy:

Czas: 5 dni
Materiały: 130 gram żelaza, 150 gram stali, 300 gram kamienia

==Rylec (stalowy)== [Steel drawknife]

Wymagane do budowy:

Czas: 0.5 dnia
Objekty: steel drawknife blade (1 item(s) needed), drawknife handle (2 item(s) needed)

==Siekiera== [Axe] Przyspiesza zbieranie drewna

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 400 gram drewna, 150 gram stali
Narzędzia: młotek

==Siekiera 3/4== [3/4 Axe] Przyspiesza zbieranie drewna

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 300 gram drewna, 115 gram stali
Narzędzia: młotek

==Sierp== [Sickle] Przyspiesza zbieranie ryżu i jęczmienia

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 450 gram drewna, 250 gram żelaza

==Skrobak do skór== [Hide scraper]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 200 gram drewna, 100 gram kamienia, 100 gram żelaza
Narzędzia: młotek, szpikulec

==Skrobak do futer (kościany)== [Bone fur scraper]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 80 gram dużych kości

==Stroik do łuku== [Bow square]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 15 gramów drewna
Narzędzia: nóż

==Szczypce== [Pincers]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 50 gram żelaza, 15 gram stali

==Szpikulec== [Bodkin]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 50 gram żelaza, 40 gram drewna

==Śrubokręt== [Screwdriver] Służy do budowy maszyn i budynków.

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 60 gram żelaza

==Świder== [Reamer]

Wymagane do budowy:

Czas: 3 dni
Materiały: 100 gram stali, 10 gram kobaltu

==Taczka== [Wheelbarrow] Służy do poprawiania dróg

Wymagane do budowy:

Czas: 2 dni
Materiały: 800 gram drewna, 50 gram żelaza, 50 gram gumy
Narzędzia: młotek

==Taczka (ulepszona)== [Improved wheelbarrow]

Wymagane do budowy:

Czas: 4 dni
Materiały: 200 gram drewna, 500 gram stali, 50 gram żelaza, 100 gram gumy
Narzędzia: młotek, śrubokręt

==Tasak (stalowy)== [Steel froe]

Wymagane do budowy:

Czas: 0.5 dnia
Narzędzia: młotek
Objekty: steel froe head (1 item(s) needed), small wooden shaft (1 item(s) needed)

==Toporek ciesielski== [Adze] Służy do robienia mebli (głównie z cedru) oraz jako broń

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 400 gram drewna, 150 gram kamienia
Narzędzia: młotek

==Toporek (stalowy)== [Steel hatchet]

Wymagane do budowy:

Czas: 0.5 dnia
Objekty: steel hatchet head (1 item(s) needed), small wooden shaft (1 item(s) needed)

==Trzepaczka== [Whisk]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 350 gram żelaza
Narzędzia: śrubokręt, szczypce, młotek

==Wałek do ciasta== [Doughroller]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 200 gram drewna
Narzędzia: dłuto, młotek, nóż rzeźbiarski

==Wędka== [Fishing pole]

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 300 gram drewna+ 25 gram żelaza
Narzędzia:

==Zaczep stalowy== [Steel peavey]

Wymagane do budowy:

Czas: 0.5 dnia
Objekty: steel peavey head (1 item(s) needed), large wooden shaft (1 item(s) needed)
Narzędzia: młotek

==Zaostrzona pałka== [Froe club]

Wymagane do budowy:

Czas: 2 dni
Objekty: small log (1 item(s) needed)
Narzędzia: toporek ciesielski

==Zawór gazowy== [Gas valve] Przyspiesza wydobywanie gazu

Wymagane do budowy:

Czas: 1 dzień
Materiały: 80 gram żelaza
Narzędzia: młotek