Kościana włócznia

From Cantr II Wiki
Revision as of 07:42, 10 January 2006 by Yossarian (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

==Kościana włócznia== [Bone spear]

Materiały: drzewce średnie szt.1, kościana głownia włóczni szt.1
Czas pracy: 1 dzień
Narzędzia: młotek