Jadalna żywność

From Cantr II Wiki
Revision as of 08:18, 19 August 2005 by Diabelek (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Jadalna żywność jest automatycznie jedzona raz na dzień.

Niektóra żywność jest jadalna na surowo. Inna żywność musi zostać przetworzona, np. mięso.

Jest także żywność która leczy, jak pomidory.

Lista jadalnej żywności