Jadalna żywność

From Cantr II Wiki
Revision as of 19:48, 16 July 2005 by KeVes (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Jadalna żywność jest automatycznie jedzona raz na dzień.

Niektóra żywność jest jadalna na surowo. Inna żywność musi zostać przetwożona, np. mięso.

Jest także żywność która leczy, jak pomidory.

Lista jadalnej żywności