Järnkrona

From Cantr II Wiki
Revision as of 10:03, 10 December 2006 by Maekho (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Beskrivning: ett tjockt band av järn med några dekorationer går runt användarens huvud
Råmaterial: 300 gram järn
Dagar: 6
Verktyg: brons-, sten- eller vanlig hammare