Järnkrona

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Beskrivning: ett tjockt band av järn med några dekorationer går runt användarens huvud
Råmaterial: 300 gram järn
Dagar: 6
Verktyg: brons-, sten- eller vanlig hammare