Hampahatt

From Cantr II Wiki
Revision as of 10:03, 10 December 2006 by Maekho (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
En hampahatt

Beskrivning: en enkel hatt vävd av vass täcker användarens huvud, slingrar sig upp mot toppen likt ett klot
Råmaterial: 100 gram hampatyg
Dagar: 1
Verktyg: nål eller bennål