Godzina

From Cantr II Wiki
Revision as of 11:05, 20 February 2008 by Mattan (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

(Hour)


Jednostka czasu w Cantr. Jedna godzina cantryjska to 3 godziny w realnym świecie.
Więcej o miarach czasu w artykule czas.Powrót jednostki miar, czas