Furgonetka mała

From Cantr II Wiki
Revision as of 16:54, 19 August 2005 by Diabelek (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

[Small van]

Umożliwia szybsze poruszanie się po lądzie.

Można z niego korzystać na drogach takich jak:

Autostrada [expressway]
Droga ekspresowa [highway]
Droga brukowana [paved road]
Droga gruntowa [sand road]


Wymagane do budowy:

Czas: 27 dni
Surowce: 13000 gram stali [steel], 9000 gram żelaza [iron], 1100 gram gumy [rubber], 1000 gram szkła [window glass]
Narzędzia: śrubokręt [screwdriver], szczypce [pincers]


Dane techniczne:

Ilość pasażerów: 6
Ładowność: średnia
Prędkość: 35 jednostek