Droga gruntowa

From Cantr II Wiki
Revision as of 16:51, 19 August 2005 by Diabelek (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

[Sand road]

Powstaje w wyniku ulepszenia [upgrade] ścieżki [path]
Drogę gruntową można ulepszyć [upgrade] do drogi brukowanej [paved road]