Droga brukowana

From Cantr II Wiki
Revision as of 16:37, 18 August 2005 by Diabelek (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

[Paved road]

Powstaje w wyniku ulepszenia [upgrade] Drogi utwardzonej
Drogę brukową można ulepszyć [upgrade] do drogi ekspresowej