Droga brukowana

From Cantr II Wiki
Revision as of 16:44, 18 August 2005 by Diabelek (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

[Paved road]

Powstaje w wyniku ulepszenia [upgrade] drogi utwardzonej [sand road]
Drogę brukowaną można ulepszyć [upgrade] do drogi ekspresowej [highway]