Droga brukowana

From Cantr II Wiki
Revision as of 02:35, 19 December 2005 by Yossarian (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

[Paved road]

Powstaje w wyniku ulepszenia [upgrade] drogi gruntowej [sand road]
Drogę brukowaną można ulepszyć [upgrade] do drogi ekspresowej [highway]

Powrót do: Drogi