Bawełniana szata

From Cantr II Wiki
Revision as of 19:25, 16 September 2006 by Killsen (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Opis:

Materiały: 600 gram tkaniny bawełnianej
Czas: 4 dni
Narzędzia: igła, nożyczki