Automatycznie

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Automatyczne wykonywanie projektu nie wymaga aby uczestniczyły w nim postacie. (Brak ikonki z literą P przy projekcie). Wykonuje się on zawsze z jednakową szybkością i na ma możliwości przyspieszenia go.