Automatycznie

From Cantr II Wiki
Revision as of 17:50, 9 July 2013 by Zidek (talk | contribs) (category)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Automatyczne wykonywanie projektu nie wymaga aby uczestniczyły w nim postacie. (Brak ikonki z literą P przy projekcie). Wykonuje się on zawsze z jednakową szybkością i na ma możliwości przyspieszenia go.